Parasport

Aktiviteter for mennesker med et handicap

Der var engang en person ved navn Alex, der troede, at visse drømme var forbeholdt andre. At stå på et surfbræt og mærke bølgernes kraft, at glide over vandet på et Stand-Up Paddleboard, eller at føle vinden fange et windsurfsejl syntes mere som fjerne ønskedrømme end opnåelige mål. Alex, som levede med et fysisk handicap, så verden fra en anden vinkel – en hvor vandsport virkede uopnåelig.
Alt ændrede sig den dag Alex mødte Blue Spirit. Med et hjerte fyldt af håb og en smule skepsis, trådte Alex ind i en verden, hvor vand blev til en kilde til frihed snarere end en grænse. Vi bød Alex velkommen med åbne arme, klar til at guide og støtte på denne nye rejse.

Para Sport

Surf med Peder

Alle kan lære at surfe

Hos Blue Spirit er denne overbevisning rodfæstet i vores omfattende erfaring: Vi har med succes introduceret over 250 personer med fysiske, mentale og kognitive handicaps til glæderne ved vandsport. Disse oplevelser spænder fra enkeltdagsprogrammer til hele ugers rejsepakker, designet til at tilbyde hver enkelt deltager en skræddersyet og mindeværdig oplevelse.

Med en solid baggrund og dybdegående personlige erfaringer sigter vi mod at styrke personer med handicaps i deres daglige liv gennem sport og social interaktion. Vores kurser er ikke kun baseret på teori; de tager udgangspunkt i evidens, der tydeligt viser, hvordan deltagelse i vandsport bidrager til at forbedre sociale færdigheder, fysisk og mental sundhed, og ikke mindst, øget selvtillid.

Gennem nøje tilrettelagte vandaktiviteter og en specialdesignet kursusmodel, udforsker vores deltagere nye færdigheder på en sjov og selvsikker måde. Vi arbejder tæt sammen med både offentlige og private institutioner, herunder Herning Kommune, samt partnere i Danmark og Tyskland, for at tilbyde disse transformerende oplevelser.

Parasport

Forskningsprojekt og samarbejde med VIA University College

Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi og Program for Krop og Mental Sundhed, VIA University College, og Blue Spirit har indgået et samarbejde, hvor vi har etableret et forskningsprojekt ‘Blue Health’. Vi er interesserede i at kombinere forskningsbaseret viden om naturbaserede aktiviteter, mindfulness, mental sundhed og vandets (søer og havets) helende potentiale med praksiserfaring fra Blue Spirit og derved bringe mere lighed i mental sundhed for mennesker med handicaps, samt skabe viden og udvikling på området. 

Reference:  https://www.ucviden.dk/da/projects/blue-health

Samarbejdspartnere 

Værdier for vores vandsports-kurser for mennesker med et handicap

01

Sikkerhed

Sikkerheden er det vigtigste element, og vores kursusprogram gør, at der er 100% kontrol over sikkerheden. Der vil være færre elever pr. instruktør for at sikre den gode oplevelse, hvor kursisten altid vil kunne føle sig tryg. Der vil aldrig være et tidspunkt, hvor kursisten vil være alene i vandet.

02

Læring

Hos Blue Spirit er vi dybt engagerede i at fremme læring og selvtilid, især for personer med handicap. Derfor er vores kurser omhyggeligt designet til ikke blot at undervise i praktiske færdigheder som sikker adfærd i vandet, forståelse af bølgedynamikker og navigering i havets kræfter, men også at styrke selvtilliden og fremme selvstændighed.

03

Sjov

Hos Blue Spirit vægter vi også underholdning højt, da glæde og engagement i aktiviteter er essentielle for effektiv læring. Vores mangeårige erfaring som instruktører har tydeligt vist os, at når man nyder det, man laver, forbedres indlæringsprocessen markant. Vi lever efter filosofien, at den bedste surfer ikke nødvendigvis er den mest teknisk dygtige, men den, der har det mest sjovt på bølgerne.

04

Tillid

Hos Blue Spirit tillægger vi stor værdi til forholdet mellem instruktør og kursist. Af denne grund sikrer vi et lavere deltagerantal på vores para-surfhold, for at fremme og vedligeholde et tillidsfuldt og stærkt forhold mellem kursisten og instruktøren. Dette tætte samarbejde er afgørende for en personlig og tilpasset læringserfaring.

Aktuel forskning parasport

Fysisk aktivitet i naturen

Der er efterhånden ingen tvivl om, at fysisk aktivitet og naturen har mange gevinster – både for krop og sind. Nyere forskning tyder på, at fysisk aktivitet i naturen i højere grad kan relateres til øget trivsel sammenlignet med indendørs fysiske aktiviteter. Alle kan have gavn af fysisk aktivitet i naturen – også personer der lever med forskellige handicaps.

Sociale færdigheder

Statistikken viser, at børn og unge med særlige behov er mindre fysisk aktive og i dårligere fysisk form end normalt udviklede jævnaldrende. Forskning viser også, at gennem deltagelse i fysisk aktivitet oplever børn/unge med særlige behov at blive hjulpet til at indgå bedre i samfundet, fordi de forbedrer sociale færdigheder, oplever at være kompetente, har øget self-efficacy og er mindre socialt stigmatiserede.

En ny bølge af tiltag

I de seneste år er der kommet et større fokus på at kombinere fysisk aktivitet, blå natur og fællesskab, hvor flere projekter verden over allerede har opnået positive resultater. Et eksempel fra England ‘The Wave Project’, har allerede haft succes med at tilbyde vandsport i form af surfing til unge med særlige behov. Evalueringer af dette projekt har vist en øget trivsel, som bl.a. er målt på parametrene: emotionelt, socialt, og fysisk velvære samt robusthed og selvværd.

Økonomi

36 procent med større fysisk handicap og 46 procent med større psykisk handicap oplever, at dårlig økonomi forhindrer dem i at leve et almindeligt liv.

Informationer til parasport

Para-surfing er en specialdesignet version af surfing, der åbner op for muligheden for personer med handicap at opleve glæden ved at surfe på havets bølger. Hos Blue Spirit er vi begejstrede for dette koncept og har derfor udviklet et unikt program. Vores mål er at skabe et miljø, hvor børn, unge og voksne med handicap kan opleve succes og finde et åndehul gennem vandsport.

For at udvide mulighederne yderligere, har vi også tilpasset konceptet til andre former for vandsport, såsom Stand-Up Paddling (SUP), MEGA SUP og windsurfing, med det ultimative formål at tilbyde alle lige adgang til disse aktiviteter.

Vores erfaringer bekræfter, at deltagere i vores programmer ofte føler en dyb stolthed over deres præstationer og de fremskridt, de har gjort gennem vores aktiviteter. For mange mennesker med handicap kan tanken om at surfe en bølge, føle vinden i sejlene, eller padle på en SUP gennem en å virke uopnåelig. Men efter mange års erfaring med vores Blue Spirit-programmer kan vi bekræfte, at det er langt fra umuligt. Vores deltagere opnår mærkbart mere selvtillid efter at have deltaget i vores surf camps, hvilket ofte skyldes det, vi betegner som effekten af “en succes, der avler flere”.

Så tag skridtet og besøg os i Ebeltoft, hvor vi hos Blue Spirit er klar til at tilbyde dig enestående oplevelser på vandet. Oplev selv den ubeskrivelige følelse af frihed og succes, som vandsport kan bringe – uanset dit udgangspunkt.

Blue Spirit blev skabt for at åbne en verden af vandsport for mennesker med handicap. Vi tilbyder innovative, sportslige muligheder, som ikke har eksisteret før. Nøgleordet er surfcamps: et fritidstilbud, hvor organisationer, klubber, virksomheder og private grupper kan surfe forbi eksisterende barrierer.
Vores fleksible program for handicappede omfatter udflugter, hvor vi lærer deltagerne at windsurfe, surfe eller stand up padling. Vores lektioner omfatter sjov, men også de højeste sikkerhedsstandarder, som vi har udviklet gennem mange års erfaring og viden. Vores metoder og vandsportsudstyr er specielt skræddersyet til vores kunders behov. Vi samarbejder også med forskellige partnere i Danmark, som tilbyder handicapboliger.
Vi hjælper gerne med de rigtige arrangementer for at skræddersy oplevelsen til dine behov, idéer og ønsker. Antallet af overnatninger, vandsportsenheder og ekstra aktiviteter kan bookes fleksibelt, og kan tilrettelægges i samråd med os.

Der er efterhånden ingen tvivl om, at fysisk aktivitet og naturen har mange gevinster – både for krop og sind.
Nyere forskning tyder på, at fysisk aktivitet i naturen i højere grad kan relateres til øget trivsel sammenlignet
med indendørs fysiske aktiviteter1
Alle kan have gavn af fysisk aktivitet i naturen – også personer der lever med forskellige handicaps.
Statistikken viser, at børn og unge med særlige behov er mindre fysisk aktive og i dårligere fysisk form end
normalt udviklede jævnaldrende. Forskning viser også, at gennem deltagelse i fysisk aktivitet oplever
børn/unge med særlige behov at blive hjulpet til at indgå bedre i samfundet, fordi de forbedrer sociale
færdigheder, oplever at være kompetente, har øget self-efficacy og er mindre socialt stigmatiserede.

Et projekt i England ved navn ‘The Wave Project’ har allerede haft succes med at tilbyde vandsport i form af
surfing til unge med særlige behov. Evalueringer af dette projekt har vist en øget trivsel, som bl.a. er målt på
parametrene: emotionelt, socialt, og fysisk velvære samt robusthed og selvværd.3
Også når det kommer til økonomi er der store uligheder. 36 procent med større fysisk handicap og 46
procent med større psykisk handicap oplever, at dårlig økonomi forhindrer dem i at leve et almindeligt liv.4

1 kilde: Pasanen TP, Tyrväinen L, Korpela KM. The Relationship between Perceived Health and Physical Activity Indoors, Outdoors
in Built Environments, and Outdoors in Nature. Applied Psychology: Health and Well‐Being. november 2014;6(3):324–46.
doi:10.1111/aphw.12031
2 Kilde: https://skoleidraet.dk/media/6349975/faktaark-om-idraet-og-boern-med-saerlige-behov.pdf
3 kilde: Godfrey C, Evaluations CG, Devine-Wright H, Taylor J. The positive impact of structured surfing courses on the wellbeing of
vulnerable young people. January 2015;4. PMID: 26357740
4 Vives Rapport ”mennesker med handicap – hverdagsliv og levevilkår 2020”
https://handicap.dk/nyheder/ny-rapport-er-nedslaaende-laesning

Da der helt sikkert vil opstå spørgsmål om den nøjagtige procedure, sikkerhed, omkostninger osv., kan du blot skrive os en e-mail eller ringe direkte til os på 42727698.